Меню

Про кафедру

Сьогодні на кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівниківкандидат економічних наук, Заслужений економіст України, професор Бурик А.Ф., 8 кандидатів наук, доцентів. 

Колектив кафедри зі студентами-дипломниками, 2016 р.

На кафедрі викладається 44 дисципліни, більшість з яких є фаховими та носять управлінський характер.

Запорукою успішної професійної діяльності є відповідність навчального плану сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які виконують викладачі кафедри. До наукових досліджень, що здійснюють викладачі, доценти, здобувачі, широко залучаються студенти: вони беруть участь у виконанні фундаментальних, пошукових і прикладних наукових дослідженнях, за результатами яких щороку проводиться наукові студентські конференції. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, друкуються у наукових збірниках.  Для наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, характерним є динамічність, урахування впливу нових інформаційних технологій на всі процеси, що відбуваються в суспільстві та економіці.

Лише оволодівши знаннями з дисциплін, що викладаються на кафедрі, студенти можуть оволодіти сучасними методами управління.

На кафедрі працює науковий студентський гурток, під час роботи якого студенти-дипломники презентують власні результати наукових досліджень, зустріічаються з відомими менеджерами провідних компаній та мають можливість отримати практичні знання, відвідуючи передові аграрні формування й сільські населені пункти регіону.

У 2016 році при кафедрі створена науково-дослідна лабораторія "Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку", яка успішно співпрацює з Національною мережею ВНЗ-партнерів «Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад» за сприяння Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Сучасний рівень економічної освіти, що базується на вільному володінні математичними методами, інформаційними технологіями та системному підході до розв'язання професійних завдань, є характерною рисою наших випускників.

Матеріально-технічна база кафедри складається з 9 аудиторій, з яких навчальних – 4, викладацьких – 2, науково-методичний кабінет – 1, лаборантська – 1, кабінет завідувача – 1. Одна з навчальних аудиторій обладнана 15-ма сучасними персональними комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет. Три лекційних аудиторії обладнано мультимедійними проекторами. Крім того, в аудиторії №234 викладачі та студенти у навчальному процесі можуть використовувати інтерактивну мультимедійну дошку.

За підготовку висококваліфікованих фахівців колектив кафедри менеджменту організацій постійно нагороджується грамотами і дипломами.

Відео

1.

Останні новини

Всі новини