Меню

Приліпко Сергій Михайлович

Приліпко Сергій Михайлович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744) 3-44-63
Email: manager@udau.edu.ua

 

Професійна діяльність в Уманському національному університеті садівництва

Працює в університеті з вересня 2006 р. Спочатку на кафедрі менеджменту організацій, а з вересня 2007 р. – на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. З лютого 2009 р. по червень 2015 р. – директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва. З липня 2015 р. – завідувач кафедри менеджменту організацій, а з травня 2016 р. - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2008 р. під науковим керівництвом академіка, доктора економічних наук, професора Саблука П.Т. захистив кандидатську дисертацію в ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Ефективність виробництва свинини в Україні».

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

На кафедрі викладає дисципліни:

– інвестиційний менеджмент;

– корпоративне управління;

– основи управлінського консультування;

– публічне адміністрування;

- організація діяльності державного службовця.

Під його керівництвом на кафедрі успішно функціонує науково-дослідна лабораторія "Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку".

Є автором та співавтором більше 50 публікацій у фахових виданнях і 5 методичних розробок. Під його керівництвом захищено понад 60 магістерських, дипломних і бакалаврських робіт. Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 10 років.

Сфера наукових інтересів: залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток сільських територій, організація діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розвиток сільськогосподарського дорадництва в Україні та світі.

 Професійна діяльність в інших підприємствах, установах, організаціях

З 2002 р. по 2003 р. працював менеджером з програмного забезпечення у СПОП “Довіра” Шполянського району Черкаської області. Протягом 2009-2010 р. займав посаду голови правління Уманського міського благодійного форду «Софія». З січня 2008 р. – директор ТОВ «Черкаська обласна сільськогосподарська дорадча служба». Є сільськогосподарським дорадником.

 Освіта

У 2002 р. закінчив Уманську державну аграрну академію, отримав диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2005 р. закінчив аспірантуру Уманського державного аграрного університету. У 2014 р. – випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України, отримав диплом магістра за спеціальністю «Державна служба (Public administration)".

 Підвищення кваліфікації

У липні 2009 р. пройшов підвищення кваліфікації в Республіці Польща у рамках проекту «Підтримка інституцій, які працюють в селі і в сільському господарстві в сфері вирішення актуальних найбільш важливих суспільно-економічних проблем України». У 2012-2013 рр. та у 2016 р. проходив підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти НУБіП України з курсу «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент», «Основи управлінського консультування», «Корпоративне управління», «Міжнародний досвід організації сільського зеленого туризму».

Тема наукової роботи

Формування стратегії розвитку малих господарств на засадах кооперації