Меню
Остання редакція: 07 листопада 2016

Наукова школа

Наукова школа професора А.Ф. Бурика

 

Бурик Анатолій Федорович – кандидат економічних наук, Заслужений економіст України, професор кафедри публычного управлыння та адмыныстрування. З квітня 2012 року Вченою радою університету присвоєно почесне звання «Заслужений професор Уманського національного університету садівництва».

У його творчому доробку 416 наукових праць, з яких 26 рекомендацій виробництву, 9 навчальних посібників, один з них з грифом МОН, та 6 монографій, які широко використовуються у практиці господарств України, Росії, Казахстану, Молдови та в навчальному процесі вищих навчальних закладів для підготовки спеціалістів сільського господарства.

Під його керівництвом підготовлено 9 кандидатів економічних наук, 2 особи навчаються в аспірантурі, більше 395 дипломних і магістерських робіт, 19 переможців Всеукраїнських  і внутрівузівських конкурсів на кращу наукову роботу.

Основні наукові досягнення: розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес госпрозрахункових відносин у сільськогосподарських підприємствах; нормативного методу планування; розвитку колективного підряду та орендних відносин; внутрішньгосподарського розрахунку в реформованих сільськогосподарських підприємствах; вдосконалення економічного механізму господарювання і товарно-грошових відносин у сільському господарстві, формування та функціонування регіональних ринків сільськогосподарської продукції.

Останні новини

Всі новини