Меню
Остання редакція: 19 квітня 2018

Тематика дипломних робіт

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

для студентів освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

 

 1. Формування системи управління розвитком в територіальній громаді (на прикладі конкретної територіальної громади).
 2. Удосконалення організаційної структури територіальної громади (на прикладі конкретної територіальної громади).
 3. Формування стратегії соціально-економічного розвитку населеного пункту (села, селища, міста, району, області).
 4. Оптимізація напрямів реалізації програми соціально-економічного розвитку населеного пункту (села, селища, міста, району, області).
 5. Удосконалення механізму управління органу місцевого самоврядування в територіальній громаді (на прикладі конкретної територіальної громади).
 6. Впровадження зарубіжного досвіду надання адміністративних послуг в територіальній громаді (на прикладі конкретної територіальної громади).
 7. Удосконалення методів та засобів надання адміністративних послуг (на прикладі конкретної територіальної громади).
 8. Формування системи надання якісних адміністративних послуг органами виконавчої влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади).
 9. Формування системи надання якісних адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 10. Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 11. Удосконалення функціональних обов’язків державного службовця (на прикладі конкретного органу виконавчої влади).
 12. Удосконалення адміністративних методів управління персоналом (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної установи/організації).
 13. Удосконалення системи мотивації праці у державній службі (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної установи/організації).
 14. Оцінювання ефективності роботи управлінського персоналу (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної установи/організації).
 15. Удосконалення стратегії управління в державній службі зайнятості (на прикладі обласного / міського / районного центру зайнятості).
 16. Формування механізму залучення громадськості до здійснення реформи місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 17. Удосконалення методів контролю за ефективністю діяльності органу публічної влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 18. Удосконалення механізму залучення громадськості до управління державними справами (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 19. Удосконалення напрямів соціального забезпечення сільського населення ( на прикладі конкретного органу пенсійного фонду або управління праці та соціального захисту).
 20. Удосконалення системи управління якістю надання медичних послуг населенню (на прикладі конкретної установи охорони здоров’я).
 21. Формування системи надання якісних послуг у сфері культури (на прикладі конкретної установи культури територіальної громади).
 22. Удосконалення інституту лідерства у системі державного управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 23. Удосконалення системи оцінки діяльності керівників і спеціалістів  (на прикладі конкретного органу державної фіскальної служби).
 24. Удосконалення механізму взаємодії органу місцевого самоврядування з неурядовими організаціями (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 25. Удосконалення оцінювання результативності та ефективності діяльності суб’єкта державного управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 26. Формування системи реалізації принципу прозорості та відкритості у діяльності місцевої влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 27. Формування іміджу керівника як чинника легітимізації державної влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 28.  Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби).
 29.  Формування механізму державної підтримки малих сільськогосподарських товаровиробників (на прикладі обласного / районного управління агропромислового розвитку).
 30. Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).

Останні новини

Результати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Публічне управління та адміністрування»Читати повністю

Результати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Публічне управління та адміністрування»

Читати повністю

Всі новини