Меню
Остання редакція: 21 вересня 2016

Тематика магістерських робіт

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для студентів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 

 1. Впровадження зарубіжного досвіду публічного управління в територіальній громаді (на прикладі конкретної територіальної громади).
 2. Удосконалення напрямів участі громадськості у процесах формування та реалізації державної політики (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 3. Удосконалення системи надання публічних послуг в умовах впровадження нової моделі територіальної організації влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 4. Впровадження зарубіжного досвіду ефективної роботи органу місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 5. Оптимізація структури територіальної організації влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 6. Посилення участі громадськості у підвищенні ефективності процесів підготовки та реалізації стратегічних планів (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 7. Удосконалення системи соціального захисту державного службовця (на прикладі конкретного органу державної служби).
 8. Удосконалення механізму формування соціальної інфраструктури на селі (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 9. Формування системи створення добровільних об’єднань в територіальній громаді (на прикладі конкретної територіальної громади).
 10. Удосконалення механізму державної підтримки регіонального розвитку (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування, району, області).
 11. Удосконалення управління розвитком територій об’єднаних громад (на прикладі конкретної територіальної громади).
 12. Удосконалення транскордонного співробітництва в територіальній громаді (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 13. Формування механізму впровадження державної підтримки сільського господарства (на прикладі конкретного управління агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації).
 14. Удосконалення інвестиційної політики регіонального розвитку (на прикладі конкретного управління економіки відповідної райдержадміністрації).
 15. Удосконалення системи  контролю та нагляду за документообігом у державній службі (на прикладі конкретного органу державної служби).
 16. Оптимізація процесів забезпечення принципу прозорості та відкритості у діяльності місцевої влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 17. Удосконалення правових та організаційних механізмів наближення влади до громадян (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 18. Шляхи вирішення проблем централізації та децентралізації влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 19. Удосконалення організаційної структури діяльності органу місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 20. Удосконалення методів та засобів оцінки ефективності роботи державного службовця (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 21. Удосконалення теоретичних та організаційно-правових засад управління персоналом у державному органі (на прикладі конкретного органу державного управління на рівні територіальних громад або району).
 22.  Удосконалення управління земельними ресурсами (на прикладі конкретного управління земельними ресурсами на рівні району, області).
 23. Формування основних напрямів розвиту територіальної громади у сучасних умовах (на прикладі конкретної територіальної громади).
 24. Формування механізму функціонування державної  адміністрації (на прикладі конкретної місцевої державної адміністрації).
 25. Удосконалення системи надання послуг з державної підтримки сільськогосподарських виробників (на прикладі обласного / районного управління агропромислового розвитку).
 26. Формування економічної та фінансової системи функціонування територіальної громади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 27. Удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг в територіальній громаді (на прикладі територіальної громади).
 28. Удосконалення надання якісних адміністративних послуг органом виконавчої влади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади).
 29. Удосконалення організаційної структури служби зайнятості (на прикладі конкретного органу служби зайнятості району або області).
 30. Напрямки удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 31. Удосконалення системи оплати праці державного службовця (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби на рівні територіальної громади або району).
 32. Напрями залучення прямих іноземних інвестицій місцевою владою (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, державної служби, територіальної громади).
 33. Удосконалення державної політики щодо розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні (на прикладі району, області).
 34.  Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі області).
 35. Удосконалення механізму самореалізації територіальної громади (на прикладі конкретної територіальної громади).
 36. Удосконалення самоорганізації населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (на прикладі конкретного об’єднання співвласників багатоквартирних будинків).
 37. Удосконалення державного регулювання процесів соціально-економічного розвитку територій (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).
 38. Удосконалення стратегічного управління розвитком територіального утворення (на прикладі конкретної територіальної громади).
 39.  Формування напрямів роботи громадських об’єднань у вирішенні соціально-економічних проблем розвитку територіальної громади (на прикладі конкретної територіальної громади).
 40.  Планування напрямів розвитку сільської території в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретної територіальної громади).
 41. Удосконалення механізму функціонування державно-приватного партнерства в територіальній громаді (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 42. Удосконалення управління ризиками та їх оцінювання у системі державного управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 43. Удосконалення механізму реалізації проектів і програм у сфері державного управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 44. Удосконалення державного регулювання розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).
 45. Удосконалення стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 46. Удосконалення державного регулювання соціально-економічним розвитком територіальної громади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 47. Формування системи взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо спільного вирішення проблем розвитку громади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).
 48. Удосконалення механізму антикризового управління (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 49. Запровадження зарубіжного досвіду антикризового управління щодо розвитку територіальної громади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).
 50.  Удосконалення системи державного та громадського контролю за діяльністю органу місцевого самоврядування (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування).
 51. Формування механізму співпраці благодійних організацій з територіальною громадою (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).
 52.  Удосконалення професійно-особистісного розвитку державних службовців (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та державних служб на рівні територіальної громади або району).
 53. Удосконалення механізму співробітництва територіальної громади з представництвами міжнародних структур та організацій (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 54. Підвищення ефективності впровадження міжнародних проектів технічної допомоги з розвитку сільських територій (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади).
 55.  Удосконалення організації волонтерського руху як форми самоорганізації населення у вирішенні нагальних проблем громади (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 56. Удосконалення напрямів взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб (на прикладі конкретного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на рівні територіальної громади або району).
 57.  Удосконалення державної політики соціального захисту учасників АТО (на прикладі конкретного органу управління праці та соціального захисту населення на рівні району).
 58.  Удосконалення системи соціального захисту військовослужбовців (на прикладі конкретної військової частини).
 59.  Удосконалення соціального захисту малозабезпечених верств населення через надання субсидій (на прикладі конкретного органу управління праці та соціального захисту населення на рівні району).
 60. Напрями реалізації державної політики у соціальному захисті інвалідів (на прикладі конкретного органу управління праці та соціального захисту населення на рівні району чи області).

Останні новини

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»Читати повністю

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»

Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»

Читати повністю

Всі новини