Меню
Остання редакція: 29 вересня 2017

Конкурс студентських наукових робіт з тематичного напряму «Роль ООН у вирішенні глобальних проблем у світі»

29-09-2017

З нагоди відзначення Міжнародного Дня Організації Об’єднаних Націй та 25-річчя Представництва ООН В Україні кафедра публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва за підтримки представництва ООН в Україні оголошує конкурс наукових робіт з тематичного напряму «Роль ООН у вирішенні глобальних проблем у світі».

Наукові роботи мають ґрунтуватись на результатах самостійного дослідження одного з аспектів діяльності роботи ООН в напрямках: прав людини, миру, безпеки, сталого розвитку та глобального партнерства.  Наукові роботи слід оформлювати у вигляді наукової статті, текст якої повинен містити такі елементи:

-   постановка проблеми;

-   аналіз останніх досліджень і публікацій;

-    мета статті;

-    виклад основного матеріалу;

-    висновки;

-    список використаної літератури (в алфавітному порядку), складений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 і розміщений у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу.

Наукова робота повинна мати назву, після якої через один інтервал вказується прізвище та ім’я студента, курс, група, вищий навчальний заклад та місто.

Наприклад:

Атаманюк Роман

Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Студент ІІ курсу, 21 – пб групи

Максимальний обсяг статті – 5-10 сторінок формату А4 (210х297 мм).

Міжрядковий інтервал – 1,5. Кегль (розмір) шрифту – 14 пт, гарнітура – TimesNewRoman (Cyr). Параметри сторінки (поля): зверху, знизу, справа – 2 см; зліва – 3 см.

Конкурсна робота (написана українською мовою згідно вимог) та заповнена анкета (форма анкети додається) учасника конкурсу подається на кафедру публічного управління та адміністрування або надсилається в електронній версії (*.doc, *docx, *.rft – текстовий редактор MS Word) на адресу: manager@udau.edu.ua з поміткою «На конкурс наукових робіт».

Останній термін подання конкурсних робіт – 18 жовтня 2017 року (включно).

Після попереднього відбору на кафедрі публічного управління та адміністрування кращі роботи переможців будуть представлені на науково-практичному семінарі з нагоди відзначення Міжнародного Дня Організації Об’єднаних Націй та 25-річчя Представництва ООН в Україні, який відбудеться 24 жовтня 2017 року.

Критерії оцінки робіт: відповідність тематичному напряму конкурсу, актуальність обраної теми, системність і повнота розкриття теми; обґрунтованість висновків і пропозицій; дотримання вимог щодо оформлення.

Переможці, які посядуть І-ІІІ місця, будуть нагороджені цінними призами, а всі учасники – заохочувальними призами.

За результатами проведення конкурсу студентських робіт планується видання збірника наукових студентських робіт у електронному форматі, який буде розміщено на сайті кафедри.

Додаткові консультації можна отримати у викладача кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н. Мовчанюк Анастасії Валентинівни (навчальний корпус 4, аудиторія 193), тел. кафедри (4744) 3-22-35, електронна пошта manager@udau.edu.ua