Меню
Остання редакція: 12 лютого 2018

Підготовка фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"

12-02-2018

Сьогодні ринок праці потребує молодих і досвідчених фахівців, які володіють практичними навичками у сфері публічного управління та адміністрування. Підготовлені спеціалісти повинні володіти необхідними знаннями для надання адміністративних послуг у публічній сфері, бути знайомими з принципами, функціями та етикою службової діяльності у державних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, мати здатність співпрацювати з інститутами громадянського суспільства.

Публічне управління – це владний вплив на життєздатність людей з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій шляхом застосування сукупності різних методів з метою досягнення цілей суспільного розвитку.

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, пов’язана з реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, регламентах і процедурах, яка концентрується на впровадженні в життя директив, розпоряджень, наказів тощо.

 

Навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в Уманському національному університеті садівництва здійснюється на профільній кафедрі. Навчальний план підготовки передбачає вивчення студентами дисциплін професійного характеру, які формують у них фахові компетентності майбутніх керівників. Студенти отримують теоретичні знання й практичні навички з таких дисциплін:

–     аграрна політика;

–     адміністративний менеджмент;

–     державне управління;

–     державна служба;

–     державне регулювання економіки;

–     державне та регіональне управління;

–     документообіг у державній службі;

–     комунікації в публічному управлінні;

–     організаційно-правові засади державного управління;

–     організація діяльності державного службовця;

–     організація праці та соціально-трудові відносини;

–     основи публічного управління та адміністрування;

–     основи управлінського консультування;

–     публічне адміністрування;

–     соціально-економічний розвиток сільських територій;

–     територіальна організація державної влади в Україні;

–     ділова іноземна мова.

Після отримання диплому випускники мають змогу працювати на різних посадах у міністерствах, державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, громадських об’єднаннях, міжнародних неурядових організаціях і проектах, міждержавних органах і структурах, науково-освітніх установах.

 

Найбільш актуальними посадами для фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

–     спеціаліст державної служби;

–     спеціаліст із надання адміністративних послуг (адміністратор);

–     спеціаліст із питань внутрішньої політики;

–     спеціаліст відділу адміністративно-господарського забезпечення;

–     спеціаліст відділу державного реєстру виборців;

–     спеціаліст із державних закупівель;

–     спеціаліст із зв’язків з громадскістю;

–     спеціаліст апарату управління;

–     спеціаліст організаційного відділу;

–     спеціаліст із соціально-політичних питань;

–     спеціаліст кадрової служби;

–     консультант з децентралізації;

–     експерт з питань державного управління;

–     соціальний працівник;

–     координатор міжнародного проекту.

Тож, якщо ви молоді та амбітні, мрієте зробити свій вагомий внесок у розвиток країни, розбудову системи державного управління й місцевого самоврядування, формування інститутів громадянського суспільства –  тоді ми запрошуємо саме вас на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»! Почніть зміни в країні з себе – відкрийте шлях до свого майбутнього разом з Уманським національним університетом садівництва!

Кафедра публічного управління та адміністрування