Меню
Остання редакція: 19 травня 2016

Попередній захист дипломних робіт

19-05-2016

На засіданні кафедри публічного управління та адміністрування відбувся попередній захист дипломних робіт студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Менеджмент організацій". Під час виступу доповідачі зупинилися на теоретичних засадах з проблематики теми дослідження, аналізі сучасного стану суб'єктів господарювання та запропонували основні напрями удосконалення управління виробничими процесами. 

Викладачі і студенти мали змогу задавати доповідачам запитання та дискутувати з окремих питань. Окремо по кожній роботі наводилися зауваження, які повинні бути враховані майбутніми фахівцями під час проведення основного захисту. Є всі підстави вважати, що студенти успішно захистять дипломні роботи 23-24 червня 2016 р. перед екзаменаційною комісією.

Прес-центр кафедри