Меню
Остання редакція: 20 жовтня 2018

Секційне засідання кафедри публічного управління та адміністрування VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи»

 

          18 жовтня 2018 року на кафедрі публічного управління та адміністрування відбулося секційне засідання у рамках конференції на тему «Актуальні питання публічного управління та адміністрування: проблеми та перспективи. Відкрила засідання завідувач кафедри д.е.н., доцент Петренко Н.О., яка наголосила, що науково-дослідна робота сприяє розвитку творчого наукового мислення, розвиває дослідницькі навички.

          Згідно програми конференції  викладачі та студенти кафедри виступили з доповідями. Учасники секційного засідання з великою увагою та цікавістю слухали доповідачів, задавали числення запитання та отримали вичерпні відповіді на них.

          З кращими доповідями виступили такі студенти:

-        Квасніцький Олександр, студент  21м-пб групи;

-        Савелюк Тетяна, студентка  11м-пб групи;

-        Захарченко Марія, студентка  31-пб групи.

          В заключному слові керівник наукового гуртка доцент Світовий О.М. подякував викладачам та студентам за участь у секційному засіданні та зазначив, що пошукова робота надає можливість виявити творчу ініціативу, вчить збирати, систематизувати, аналізувати й узагальнювати науковий матеріал, вести дієву науково-дослідну роботу.

 Доцент Олександр Світовий