Меню
Остання редакція: 25 вересня 2018

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»

19 червня 2018 року на базі Уманського національного університету садівництва відбулася І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи». Конференція була організована професорсько-викладацьким колективом кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС за сприяння професорів Національної академії державного управління при Президентові України та Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Головна мета проведення заходу полягала в обміні досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування, покращенні навчального процесу в закладах вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розширенні тематики міждисциплінарних досліджень, підвищенні якості виконання наукових розробок, координації наукової співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем.

Основними тематичними напрямами роботи конференції стали: «Теоретико-методологічні засади публічного управління та адміністрування», «Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування: проблеми та перспективи», «Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління», «Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі розвитку», «Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства».

У роботі конференції прийняли участь 167 учасників, які представляють:

- 42 вищих навчальних закладів України (Уманський національний університет садівництва; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Науково-дослідний центр Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка; Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь; Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Дніпровський національний університет ім. О.Гончара; Львівський національний університет ім. І. Франка; Київський національний торговельно-економічний університет; Хмельницький університет управління та права; Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ; Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; Полтавська державна аграрна академія; Мукачівський державний університет; Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, м. Луцьк; ННЦ „Інститут аграрної економіки”, м. Київ; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь та ін.);

- 4 зарубіжні навчальні заклади (Белорусский государственный экономический університет (Республика Беларусь); Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского (Российская Федерация), Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższaw Bydgoszczy та Krakow University of Economics (Rzeczpospolita Polska).

- 3 державні установи: Департамент кадрової роботи та управління персоналом адміністрації Держспецзв’язку України, Управління правового забезпечення Міністерства культури України,  ДП «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс».

Наукові праці були представлені на українській, російській, польській та англійській мовах. За результатами роботи підготовлено збірник матеріалів конференції:

Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.

Організаційний комітет виражає щиру вдячність усім учасникам за прийняту активну участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

  

К.е.н., старший викладач кафедри

публічного управління та адміністрування,

координатор конференції А.В. Мовчанюк