Меню
Остання редакція: 22 березеня 2016

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи»

Науково-практичні конференції – основа успішної наукової діяльності колективу кожного вищого навчального закладу, адже завдяки їм науково-педагогічні працівники мають можливість презентувати та подати до обговорення результати власних наукових досліджень,обмінятися досвідом з колегами, набути нових знань тощо. 5 листопада в Уманському національному університеті садівництва розпочала роботу V Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи». У роботі науково-практичної конференції взяли участь вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеського національного економічного університету, Кримського гуманітарного університету. Серед почесних гостей конференції були присутні доктор економічний наук, професор Київського кооперативного інституту бізнесу і права Охріменко Ігор Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Камінський Віктор Францович, директор СТОВ «Агрофірма «Ольгопіль» Каленич Павло Євгенійович. Робота V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій. З вітальним словом до учасників конференції звернувся перший проректор Уманського національного університету садівництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Іван Мостов’як, який зазначив, що передумовою соціально-економічного та політичного становлення країн, розвитку ринків товарів і послуг, успіху підприємства й окремої людини є процеси управління. Незалежно від рівня розвитку суспільства, реалізація окреслених планів неможлива без ефективної організації людей, координації їх дій з використанням різних важелів управління. V Всеукраїнська науково-практична конференція проходила на високому науково-теоретичному рівні, у формі дискусій, з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді. У наукових доповідях, висвітлених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем формування та функціонування аграрного ринку України, державного регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері, функціонування фінансових інструментів регіональної політики Європейського Союзу, професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах аграрного профілю тощо. Загальновідомо, що поняття «менеджмент» ототожнюється, як правило, з людьми і є атрибутом винятково соціальних систем та їх різновидів. Однак вивчення особливостей становлення менеджменту як самостійної сфери знань дає усвідомлення закономірностей розвитку суспільства в сучасних умовах глобалізації. Саме тому V Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ: проблеми і перспективи» стала знаковою подією для всіх науковців даної сфери та відбулася на високому організаційному та науковому рівні. За її результатами опублікована збірка матеріалів тез доповідей учасників конференції.

Інна Новак, заступник декана факультету менеджменту з наукової роботи Фото Олега Черноусько