Меню
Остання редакція: 02 листопада 2017

Усі дипломні роботи за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» студенти захистили на "відмінно"

02-11-2017

25 жовтня 2017 року на кафедрі публічного управління та адміністрування факультету менеджменту відбувся захист дипломних робіт студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Засідання екзаменаційної комісії відбулося під головуванням професора кафедри  публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора наук з державного управління Ірини Грищенко. У роботі комісії приймали участь декан факультету менеджменту доцент Наталія Вернюк та викладачі профільної кафедри.

Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань формування стратегій та оптимізації напрямків реалізації програм соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад, удосконаленню кваліфікації управлінських кадрів щодо роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. Об’єктами дослідження стали органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Черкаської, Кіровоградської, Київської та Вінницької областей. Студенти-дипломники на захисті продемонстрували ґрунтовні теоретичні знання з фахових дисциплін, а також вміння аналізувати матеріал, творчо мислити, дискутувати й відстоювати власну точку зору за результатами проведених досліджень.

Голова екзаменаційної комісії відзначила актуальність, новизну, практичну направленість та високий рівень захисту дипломних робіт. Середній бал підсумкової оцінки захисту дипломних робіт склав "відмінно". Своїм рішенням екзаменаційна комісія усім студентам-випускникам спеціальності 074 «Публічного управління та адміністрування» присвоїла кваліфікацію спеціаліста з публічного управління адміністрування.

Вітаємо студентів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо професійних успіхів у майбутній кар'єрі!

Мовчанюк А.В.,

секретар екзаменаційної комісії,

к.е.н., викладач кафедри публічного

управління та адміністрування