Меню

Про кафедру

Кафедра здійснює свою діяльність у складі факультету менеджменту з квітня  2016 року і утворилася в результаті реорганізації кафедри менеджменту організацій та з появою нової  спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Кафедру публічного управління та адміністрування очолює к.е.н., доцент Приліпко С.М.

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності. Діяльність кафедри спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу з публічного управління та адміністрування. Викладачі кафедри мають великий досвід науково-педагогічної роботи, а також стаж відповідної практичної діяльності.

На кафедрі  працюють  8 науково-педагогічних працівників: к.е.н, доценти: Приліпко С.М., Митяй О.В., Світовий О.М.; к.с.-г.н., доценти: Дяченко М.І., Василенко О.П., Коваленко Г.О.; к.е.н., старший викладач Мовчанюк А.В.; викладач Чукіна І.В. Лаборант кафедри – Чернайчук Т.О.

Колектив кафедри публічного управління та адміністрування, 2018 р.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

У 2017 році кафедра  провела два випуски спеціалістів та у лютому 2018 року  – перший випуск магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Наші випускники займають високі посади в органах державної влади та місцевого самоврядування,  фінансових підрозділах фіскальної служби тощо.

На кафедрі викладаються  44 дисципліни, серед них такі як: державне та регіональне управління, організаційно-правові засади державного управління,  основи публічного управління та адміністрування, організація діяльності державного службовця, територіальна організація державної влади в Україні, соціально-економічний розвиток сільських територій та ін.

Кожен викладач проводить науково-дослідну роботу згідно конкретної  наукової теми, яка є частиною кафедральної теми: "Розробка прикладних засад удосконалення механізму державного управління регіональним розвитком".

З моменту створення кафедри викладачами було опубліковано 27 статей у фахових наукових виданнях з державного управління, 17 статей у зарубіжних виданнях. Викладачі кафедри мають 10 публікацій у виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. За цей період видано одну монографію та 3 навчальних посібники, з яких 2 посібники рекомендовано МОН України. Викладачі кафедри взяли участь у 59 міжнародних (у т. ч. 14 – за кордоном) та  27 Всеукраїнських науково-практичних конференціях. На кафедрі постійно удосконалюється методична робота, за результатами якої видано 52 методичні розробки.

Під керівництвом викладачів студенти  проводять наукові дослідження на актуальні теми за матеріалами роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема удосконалення процесів формування об’єднаних територіальних громад та децентралізації влади. За результатами наукових досліджень студентами кафедри опубліковано 63 наукові праці.

Колектив кафедри публічного управління та адмініструванн зі студентами-дипломниками, 2016 р.

На базі кафедри функціонує  науково-дослідна лабораторія "Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку", При лабораторії створена ініціативна група фахівців-консультантів, які координують проведення запланованих заходів.  Кафедра співпрацює з міжнародними проектами Європейського Союзу «Створення регіонального навчально-практичного центру багатофункціональних кооперативів» та «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», а також з проектом Британської Ради «Активні громадяни». Проведено навчальні візити кафедри  до Верховної Ради України, Центрів зайнятості м.Умань та Уманського району, Управління праці та соціального захисту населення в м.Умань, ТОВ «Берестівець» та ФГ «Агрофірма «Базис»  Уманського району.  Відбулися науково-практичні семінари за участю голови Уманської районної ради О.А. Супрунець, директора Уманського районного центру зайнятості В.Ф. Скрипника, начальника управління агропромислового розвитку Уманської районної державної адміністрації В.О. Мовчанюк та ін. 

На кафедрі публічного управління та адміністрування  функціонує науковий студентський гурток, на  засіданнях якого студенти-дипломники презентують результати своїх наукових досліджень та мають можливість поспілкуватися з успішними менеджерами й громадськими діячами провідних установ та організацій. Зустрічі проводяться у формі науково-практичних семінарів, демонстраційних показів, круглих столів та дискусійних клубів. Окремо працює секція наукового гуртка для студентів-дипломників освітнього рівня "магістр".

За час існування кафедри викладачі досягли вагомих творчих здобутків, що позначилися у підготовці висококваліфікованих кадрів. Ознакою високої ефективності навчальної, наукової, організаційної і виховної роботи на кафедрі є активність студентів у навчанні та науковій роботі. Гордістю колективу кафедри є учасники і призери університетських та Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. 

Запорукою успішної професійної діяльності є відповідність навчального плану сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які виконують викладачі кафедри. До наукових досліджень, що здійснюють викладачі, доценти, здобувачі, широко залучаються студенти: вони беруть участь у виконанні фундаментальних, пошукових і прикладних наукових дослідженнях, за результатами яких щороку проводиться наукові студентські конференції. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, друкуються у наукових збірниках.  Для наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, характерним є динамічність, урахування впливу нових інформаційних технологій на всі процеси, що відбуваються в суспільстві та економіці.

Лише оволодівши знаннями з дисциплін, що викладаються на кафедрі, студенти можуть оволодіти сучасними методами управління.

На кафедрі працює науковий студентський гурток, під час роботи якого студенти-дипломники презентують власні результати наукових досліджень, зустріічаються з відомими менеджерами провідних компаній та мають можливість отримати практичні знання, відвідуючи передові аграрні формування й сільські населені пункти регіону.

Матеріально-технічна база кафедри складається з 9 аудиторій, з яких навчальних – 4, викладацьких – 2, науково-методичний кабінет – 1, лаборантська – 1, кабінет завідувача – 1. Одна з навчальних аудиторій обладнана 15-ма сучасними персональними комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет. Три лекційних аудиторії обладнано мультимедійними проекторами. Крім того, в аудиторії №234 викладачі та студенти у навчальному процесі можуть використовувати інтерактивну мультимедійну дошку.

За підготовку висококваліфікованих фахівців колектив кафедри постійно нагороджується грамотами і дипломами.

Останні новини

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»Читати повністю

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»

Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»

Читати повністю

Всі новини