Меню
Остання редакція: 22 березеня 2016

Методична робота

Інформація про методичні видання кафедри менеджменту організацій

1.

Програма практичної підготовки фахівців спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Частина 3. Виробнича та переддипломна практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». – Умань: РВЦ Уманського НУС, 2015. – 12 с. (колектив авторів 8 осіб)

2.  

Програма наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Частина 4. Виробнича та переддипломна практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». – Умань: РВЦ Уманського НУС, 2015. – 16 с. (колектив авторів 9 осіб)

3.  

Програма наскрізної практичної підготовки фахівців напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування». Частина 2. Виробнича практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Умань: РВЦ Уманського НУС, 2015. – 16 с (колектив авторів 8 осіб)

4.  

Дяченко М.І. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Організація і бізнес-планування виробництва» (для студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання) / М.І. Дяченко, А.Ф. Бурик. – Умань: редакційно-видавничий центр УНУС, 2015. – 40 с.

5.  

Петренко Н.О. Управління проектами: навчальний посібник /Н.О.Петренко, Л.О.Кустріч, М.О.Гоменюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с.

(Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-4365 від 27.03.2014 р.)

6.  

Каричковський В.Д. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В.Д. Каричковський, О.А. Роєнко, О.М. Саковська. – Умань: редакційно-видавничий центр УНУС, 2015. – 32 с.

7.  

Каричковський В.Д. Підприємництво і менеджмент. Методичні вказівки для виконання практичних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.090101 «Агрономія» / В.Д. Каричковський, О.А. Роєнко, О.М. Саковська. – Умань: редакційно-видавничий центр УНУС, 2015. – 40 с.

8.  

Жмуденко В.О. Методичні вказівки з економічного обґрунтування до написання розділу дипломної роботи ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.050701 «Харчові технології та інженерія» / В.О.Жмуденко. – Умань: редакційно-видавничий центр УНУС, 2015. – 40 с.

9.

Кустріч Л.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання / Л.О.Кустріч. - Умань: УНУС, 2015 – 120 с .

10. 

Кустріч Л.О. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» студентами денної форм навчання / Л.О. Кустріч. –  Умань: УНУС, 2015. - 24 с.

11.

Кустріч Л.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів заочної форми навчання / Л.О.Кустріч. – Умань: УНУС, 2015. – 68 с.

12.

Кустріч Л.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів заочної форми навчання / Л.О.Кустріч. – Умань: УНУС, 2015. – 32 с.

13. 

Кустріч Л.О. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при вивченні дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної і заочної форм навчання / Л.О.Кустріч. – Умань: УНУС, 2015. – 12 с.

14.

Кустріч Л.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної форми навчання / Л.О.Кустріч. – Умань: УНУС, 2015. – 28 с.

15.

Кепко В.М. Підприємництво в аграрних формуваннях. Методичні вказівки для виконання практичних робіт і самостійної роботи студентами спеціальності; 7.09010101; 8.09010101 – «Агрономія» / В.М. Кепко, Н.О. Вернюк. – Умань: УНУС, 2015. – 72 с.

16. 

Кепко В.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / В.М. Кепко, М.О. Гоменюк. – Умань: УНУС, 2015. – 64 с.

17. 

Кепко В.М. Бізнес-план розвитку аграрного підприємства на 201__ рік. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів факультету економіки і підприємництва за спеціальністю 6.030504 / В.М. Кепко, Н.О. Вернюк. – Умань: УНУС, 2015. – 32 с.

18.

Кепко В.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи з курсу «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання) / В.М.Кепко.  – Умань: УНУС. 2015. – 40 с.

19.

Загороднюк О.В. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів очної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / О.В. Загороднюк, Л.М. Малюга, М.О. Гоменюк. – Умань: УНУС, 2015. – 80 с.

20.

Загороднюк О.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів очної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / О.В. Загороднюк, Л.М. Малюга, М.О. Гоменюк. – Умань: УНУС, 2015. – 44 с.

21. 

Дяченко М.І. Методичний посібник для проведення практичних занять з курсу «Організація сільськогосподарського виробництва» (для підготовки фахівців напрямів 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства» / М.І. Дяченко, А.Ф. Бурик, В.М. Кепко, О.М. Світовий . – Умань: УНУС, 2015. – 116 с.

22. 

Дяченко М.І. Методичні матеріали з дисципліни «Планування діяльності підприємства» для підготовки фахівців напряму «6.030504 «Економіка підприємства» / М.І. Дяченко, А.Ф. Бурик, Н.О. Вернюк, В.М. Кепко, О.М. Світовий. – Умань: УНУС, 2015. – 60 с.

23.

Гоменюк М.О. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»  Частина І / М.О. Гоменюк. – Умань: УНУС, 2015. – 64 с.

24.

Саковська О.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Організація і проектування фірми» / О.М. Саковська. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 15 с.

25.

Коваленко Г.О. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Управління маркетингом» студентами заочної форми навчання. / Г.О. Коваленко. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 20 с.

26.

Коваленко Г.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління маркетингом» і завдання для контрольної роботи студентами заочної форми навчання. / Г.О. Коваленко. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 18 с.

27.

Коваленко Г.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління маркетингом» факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». / Г.О. Коваленко. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 24 с.

28.

Дяченко М.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи з курсу «Організаційна поведінка» (для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання) / М.І. Дяченко. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 11 с.

29.

Кустріч Л.О. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при вивченні дисципліни «Контролінг» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» /Л.О. Кустріч. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 16 с.

30.

Кустріч Л.О. Методичні вказівки до практичних занять дисципліни «Контролінг» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». / Л.О. Кустріч. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 11 с.

31.

Перспективи розвитку господарства. Методичні вказівки щодо розробки курсового проекту з дисципліни «Планування діяльності підприємства» для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент». / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 90 с.

32.

Саковська О.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація кооперативів» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». / О.М. Саковська. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 28 с.

33.

Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Організація праці та соціально-трудові відносини». / О.М. Саковська, О.М. Світовий.  – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 54 с.

Останні новини

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»Читати повністю

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»

Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»

Читати повністю

Всі новини