Меню

Науково-дослідна лабораторія

 «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку» 


Завідувач лабораторії - Петренко Наталія Олександрівна,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук, доцент

Контактна інформація:
кафедра публічного управління та адміністрування
навчальний корпус №4, аудиторія 204
Уманський національний університету садівництва
вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська область, 20305
Тел.: +380 (4744) 3-22-35, e-mail: pua@udau.edu.ua

При лабораторії створена ініціативна група фахівців-консультантів, які координують проведення запланованих заходів.Основні завдання та послуги науково-дослідної лабораторії:

– реалізація заходів на місцевому рівні у рамках співпраці з Національною мережею ВНЗ-партнерів «Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад» Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

– практичне ознайомлення співробітниками Лабораторії науково-педагогічних працівників Університету, студентів і магістрів з методиками постановки та проведення соціально-економічних наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

– організація навчально-ознайомчих поїздок у громади з метою вивчення практичного досвіду, обміну інформацією на налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування;

– планування, координування, впровадження ініціатив та моніторинг діяльності об’єднаних громад на місцевому рівні;

– надання інформаційно-консультаційних послуг місцевим громадам з питань їх створення та підтримки ініціатив для їх реалізації на комерційній основі або за рахунок грантової підтримки;

– надання консалтингових послуг зі створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (дорадчий супровід господарської діяльності, написання бізнес-планів і грантових проектів, оформлення документації суб’єктів господарювання тощо);

– проведення спільних нарад, зустрічей, тренінгів, семінарів, круглих столів, демонстраційних показів, навчань, дебатів з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, громадами, студентами та співробітниками Кафедри і Університету;

– визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого та регіонального розвитку;

– здійснення  моніторингу проблем (статистичне спостереження, соціологічне опитування, анкетування тощо), пов’язаних з розвитком громад та розробка рекомендацій для врегулювання виявлених проблем спільно з профільними органами влади, аналітичними групами, іншими організаціями, незалежними експертами;

– виконання робіт науково-методичного характеру, оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

– участь у міжнародних, всеукраїнських, місцевих, вузівських, грантових проектах і програмах, конференціях, семінарах, форумах;

– участь співробітників Лабораторії та студентів у програмах обмінів;

– функціонування в якості бази для обміну досвідом з реалізації проектів ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги;

– проведення різноманітних конкурсів наукових робіт та проектів, спрямованих на соціально-економічних розвиток місцевих громад, їх співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування;

– впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у практичну діяльність суб’єктів господарювання та соціальної сфери;

– опублікування співробітниками Лабораторії результатів досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях;

– розробка та викладання курсів зі сталого місцевого розвитку;

– напрацювання науково-практичного досвіду та розширення матеріально-технічної бази Кафедри для підготовки студентів за напрямами підготовки «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»;

– співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання приміщень, навчальних аудиторій, лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів, транспортних засобів Університету тощо.

Останні новини

Всі новини