Меню

Науково-дослідна лабораторія

 «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку» 


Завідувач лабораторії - Петренко Наталія Олександрівна,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук, доцент

Контактна інформація:
кафедра публічного управління та адміністрування
навчальний корпус №4, аудиторія 204
Уманський національний університету садівництва
вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська область, 20305
Тел.: +380 (4744) 3-22-35, e-mail: pua@udau.edu.ua

При лабораторії створена ініціативна група фахівців-консультантів, які координують проведення запланованих заходів.Основні завдання та послуги науково-дослідної лабораторії:

– реалізація заходів на місцевому рівні у рамках співпраці з Національною мережею ВНЗ-партнерів «Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад» Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

– практичне ознайомлення співробітниками Лабораторії науково-педагогічних працівників Університету, студентів і магістрів з методиками постановки та проведення соціально-економічних наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

– організація навчально-ознайомчих поїздок у громади з метою вивчення практичного досвіду, обміну інформацією на налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування;

– планування, координування, впровадження ініціатив та моніторинг діяльності об’єднаних громад на місцевому рівні;

– надання інформаційно-консультаційних послуг місцевим громадам з питань їх створення та підтримки ініціатив для їх реалізації на комерційній основі або за рахунок грантової підтримки;

– надання консалтингових послуг зі створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (дорадчий супровід господарської діяльності, написання бізнес-планів і грантових проектів, оформлення документації суб’єктів господарювання тощо);

– проведення спільних нарад, зустрічей, тренінгів, семінарів, круглих столів, демонстраційних показів, навчань, дебатів з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, громадами, студентами та співробітниками Кафедри і Університету;

– визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого та регіонального розвитку;

– здійснення  моніторингу проблем (статистичне спостереження, соціологічне опитування, анкетування тощо), пов’язаних з розвитком громад та розробка рекомендацій для врегулювання виявлених проблем спільно з профільними органами влади, аналітичними групами, іншими організаціями, незалежними експертами;

– виконання робіт науково-методичного характеру, оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

– участь у міжнародних, всеукраїнських, місцевих, вузівських, грантових проектах і програмах, конференціях, семінарах, форумах;

– участь співробітників Лабораторії та студентів у програмах обмінів;

– функціонування в якості бази для обміну досвідом з реалізації проектів ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги;

– проведення різноманітних конкурсів наукових робіт та проектів, спрямованих на соціально-економічних розвиток місцевих громад, їх співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування;

– впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у практичну діяльність суб’єктів господарювання та соціальної сфери;

– опублікування співробітниками Лабораторії результатів досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях;

– розробка та викладання курсів зі сталого місцевого розвитку;

– напрацювання науково-практичного досвіду та розширення матеріально-технічної бази Кафедри для підготовки студентів за напрямами підготовки «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»;

– співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання приміщень, навчальних аудиторій, лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів, транспортних засобів Університету тощо.

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини