Меню
Остання редакція: 14 листопада 2016

Тематика науково-дослідних робіт

Кафедральна тема: "Розробити прикладні засади удосконалення механізму державного управління регіональним розвитком" (Затверджено вченою радою факультету менеджменту, протокол №2 від  15.09.2016 року). 

Тематика викладачів кафедри:

К.е.н., доцент Приліпко С.М.

«Формування стратегії розвитку малих сільськогосподарських виробників на засадах кооперації»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.с.-г.н., доцент Василенко О.П.

«Управління розвитком сільських територіальних громад»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., доцент Світовий О.М.

«Організаційно-економічні проблеми державного регулювання формуванням доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., професор Бурик А.Ф.

«Вплив організаційно-економічного механізму господарювання в агроформуваннях на розвиток сільських територій»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.с.-г.н., доцент Коваленко Г.О.

«Теоретико-методологічні та прикладні засади державного управління забезпеченням конкурентоспроможності суб’єктів господарювання»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., доцент Роєнко О.А.

«Формування та розвиток земельно-орендних відносин в адміністративно-територіальних одиницях»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., доцент Митяй О.В.

«Механізми підвищення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу України»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №5 від 31.10.2016 р.).

К.с.-г.н., доцент Дяченко М.І.

«Управління розвитком сільських територій України»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., викладач Мовчанюк А.В.

«Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

Останні новини

11.10.2019 року на кафедрі публічного управління та адміністрування відбулося секційне засідання ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи».Читати повністю

11.10.2019 року на кафедрі публічного управління та адміністрування відбулося секційне засідання ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи».

Читати повністю

На кафедрі публічного управління та адміністрування відбувся науково-практичний семінар на тему «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади».Читати повністю

На кафедрі публічного управління та адміністрування відбувся науково-практичний семінар на тему «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади».

Читати повністю

Всі новини