Меню
Остання редакція: 14 листопада 2016

Тематика науково-дослідних робіт

Кафедральна тема: "Розробити прикладні засади удосконалення механізму державного управління регіональним розвитком" (Затверджено вченою радою факультету менеджменту, протокол №2 від  15.09.2016 року). 

Тематика викладачів кафедри:

К.е.н., доцент Приліпко С.М.

«Формування стратегії розвитку малих сільськогосподарських виробників на засадах кооперації»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.с.-г.н., доцент Василенко О.П.

«Управління розвитком сільських територіальних громад»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., доцент Світовий О.М.

«Організаційно-економічні проблеми державного регулювання формуванням доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., професор Бурик А.Ф.

«Вплив організаційно-економічного механізму господарювання в агроформуваннях на розвиток сільських територій»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.с.-г.н., доцент Коваленко Г.О.

«Теоретико-методологічні та прикладні засади державного управління забезпеченням конкурентоспроможності суб’єктів господарювання»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., доцент Роєнко О.А.

«Формування та розвиток земельно-орендних відносин в адміністративно-територіальних одиницях»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., доцент Митяй О.В.

«Механізми підвищення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу України»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №5 від 31.10.2016 р.).

К.с.-г.н., доцент Дяченко М.І.

«Управління розвитком сільських територій України»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

К.е.н., викладач Мовчанюк А.В.

«Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій»

(Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування, протокол №3 від 23.09.2016 р.).

Останні новини

Круглий стіл на тему: «Спільні та відмінні риси української та американської систем вищої освіти» на кафедрі публічного управління та адмініструванняЧитати повністю

Круглий стіл на тему: «Спільні та відмінні риси української та американської систем вищої освіти» на кафедрі публічного управління та адміністрування

Читати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі публічного управління та адміністрування  на честь 175-річчя Уманського НУСЧитати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі публічного управління та адміністрування на честь 175-річчя Уманського НУС

Читати повністю

Всі новини