Меню
Остання редакція: 20 лютого 2020

Тематика науково-дослідних робіт

   Кафедральна тема: «Розробка прикладних засади удосконалення механізму державного управління регіональним розвитком» (затверджено вченою радою факультету менеджменту, протокол № 2 від 15.09.2016 року). 

 Наукова тематика викладачів кафедри:

Д.е.н., доцент Петренко Н.О.

«Реалізація соціально-економічної політики держави в умовах трансформації публічного управління»

 

Д.е.н., доцент Вуйченко М.А.

«Механізми публічного управління соціально-трудовими відносинами»

 

Д.е.н., доцент Гайдай О.В.

«Механізми публічного управління випереджаючим розвитком економіки України»

К.е.н., доцент Світовий О.М.

«Організаційно-економічні проблеми державного регулювання формуванням доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК»

К.е.н., доцент Кіфоренко О.В.

«Механізми удосконалення міжнародного публічного управління та євроінтеграції»

К.е.н., доцент Мовчанюк А.В.

«Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій»

К.с.-г.н., доцент Василенко О.П.

«Управління розвитком сільських територіальних громад»

К.с.-г.н., доцент Дяченко М.І.

«Управління розвитком сільських територій України»

К.е.н., викладач Чукіна І.В.

 «Взаємодія органів публічної влади та суб’єктів підприємницької  діяльності в умовах децентралізації»

 

 

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини