Меню
Остання редакція: 24 вересня 2018

Тематика магістерських робіт

Орієнтовна тематика магістерських робіт за спеціальністю

281 “Публічне управління та адміністрування

 

 1. Аналіз відповідності організації місцевого самоврядування в Україні Європейській хартії місцевого самоврядування.
 2. Адаптація європейського досвіду реалізації форм партисипативної демократії на місцевому рівні.
 3. Аналіз спроможності утворених об’єднаних територіальних громад в Україні.
 4. Бюджетно-податкове регулювання розвитку територіальних громад.
 5. Взаємодія органів влади з громадськістю.
 6. Відповідність об’єднаних територіальних громад в Україні критеріям спроможності.
 7. Громадські організації національних меншин як суб’єкти формування та реалізації державної етнополітики в Україні.
 8. Державно-приватне партнерство у реалізації економічного та соціально-культурного розвитку територіальних громад.
 9. Державно-приватне партнерство у формуванні конкурентоспроможності надання освітніх/медичних послуг на місцевому рівні.
 10. Державна політика щодо виховання культури здоров’я.
 11. Державна політика щодо пропагування національної культури та мови.
 12. Державна політика соціально-психологічної адаптації військовослужбовців в Україні та світі.
 13. Державна політика зміцнення української національної ідентичності.
 14. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо запобігання виникнення техногенних ситуацій.
 15. Діагностування кризових ситуацій на регіональному рівні.
 16. Ефективні практики публічного управління: аналіз міжнародного досвіду в умовах реалізації реформ публічного управління.
 17. Етика публічного службовця як засіб запобігання та протидії корупції.
 18. Забезпечення кооперації та інтегрованого розвитку самоврядних територій.
 19. Забезпечення якості надання публічних послуг у об’єднаних територіальних громадах.
 20. Інформаційне забезпечення управлінських рішень у сфері земельних відносин.
 21. Інноваційні форми демократії участі громадян в публічному управлінні.
 22. Комунікативна політика держави в контесті посилення суспільного впливу.
 23. Концептуальні засади розбудови інституту громадянського суспільства в Україні: європейській і вітчизняний досвід.
 24. Лідерські компетентності публічних службовців.
 25. Механізми стимулювання економічного розвитку регіонів України.
 26. Механізми впливу громадянського суспільства на формування українського інформаційного простору.
 27. Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної політики в Україні.
 28. Механізми та особливості формування партнерських відносин органів публічної влади і громадянського суспільства в сучасній Україні.
 29. Механізми забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні.
 30. Механізми впровадження контролінгу в діяльність органів публічної влади.
 31. Механізми публічного управління розвитком соціальної інфраструктури регіонів (або областей, районів, громад).
 32. Механізми забезпечення конкурентоспроможності територіальних громад.
 33. Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної політики на місцевому рівні.
 34. Механізми регулювання земельних відносин в об’єднаних територіальних громадах.
 35. Механізми регулювання земельних відносин на рівні регіону.
 36. Механізми координації суб’єктів регіональної політики в процесі її формування та реалізації.
 37. Механізми формування і застосування організаційних інновацій в діяльності органів місцевого самоврядування.
 38. Механізми надання електронних адміністративних послуг на місцевому рівні.
 39. Механізми професіоналізації публічної служби в Україні.
 40. Механізми реалізації інноваційного потенціалу в Україні.
 41. Механізми взаємодії державних інститутів і громадських організацій у формуванні історичної пам’яті українського народу.
 42. Механізми публічної політики протидії бідності в Україні.
 43. Особливості інформаційно-комунікативного супроводу діяльності Президента України.
 44. Особливості та роль публічної комунікації в діяльності органів влади та їх посадових осіб.
 45. Особливості взаємодії суспільства та влади.
 46. Особливості інформаційно-комунікативного супроводу діяльності органів публічної влади.
 47. Одноосібне лідерство в органах публічної влади.
 48. Оцінювання якості надання адміністративних послуг органами публічної влади.
 49. Особливості формування та реалізації публічної політики.
 50. Політична відповідальність як ціннісна детермінанта владно-управлінських відносин: світовий досвід та Україна.
 51. Публічне управління сферами життєдіяльності суспільства.
 52. Публічне управління початковою та загальною середньою освітою на місцевому рівні в умовах територіальної реформи.
 53. Публічне управління первинною медициною на місцевому рівні в умовах територіальної реформи.
 54. Публічне управління: сутнісні характеристики та особливості в сучасній Україні.
 55. Професійний розвиток публічних службовців на засадах самовдосконалення.
 56. Публічна політика інформатизації сфери земельних ресурсів в Україні.
 57. Публічна політика впровадження європейських стандартів у сферах свободи совісті/релігії/свободи слова тощо.
 58. Публічна політика активізації соціальних чинників інноваційного розвитку.
 59. Публічна політика у сфері соціального захисту учасників АТО.
 60. Публічна політика у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
 61. Реінжиніринг процесів надання публічних послуг на місцевому рівні.
 62. Розробка та управління проектами в публічній сфері України.
 63. Роль держави в умовах децентралізації: трансформація змісту та інноваційні виклики.
 64. Роль держави у розвитку туристичного бізнесу в Україні.
 65. Роль державних та недержавних інститутів у процесах соціальної адаптації вимушених переселенців в Україні.
 66. Роль колективного лідерства в діяльності органів публічної влади.
 67. Соціокультурні детермінанти становлення та розвитку публічного управління.
 68. Сучасні комунікативні стратегії як джерело та напрями реформування публічного управління.
 69. Світові тенденції та сучасні моделі соціальної інноваційної політики.
 70. Тенденції інноваційного розвитку публічного управління в країнах Європи.
 71. Удосконалення механізму управління соціальним влаштуванням дітей в регіоні
 72. Управління персоналом в органах місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.
 73. Українська ідентичність в умовах зовнішньої агресії: виклики та проблеми формування.
 74. Упровадження відкритого урядування в Україні.
 75. Формування та використання механізмів партнерства у сфері реалізації проектів місцевого розвитку.
 76. Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 77. Формування суспільно-політичного діалогу.
 78. Формування механізмів вертикальної та горизонтальної взаємодії суб’єктів публічного управління.
 79. Формування мережевої структури публічної політики та управління в Україні.
 80. Формування регіональної політики щодо подолання екзогенних та ендогенних викликів.
 81. Формування механізмів антикризового управління на регіональному (місцевому) рівні.
 82. Формування організаційної культури в органах місцевого самоврядування.
 83. Формування і реалізація ресурсного потенціалу органів місцевого самоврядування щодо здійснення власних і делегованих повноважень.
 84. Ціннісні пріоритети у реформуванні публічного управління.

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини