Меню
Остання редакція: 22 березеня 2016

Науковці обговорили проблеми і перспективи менеджменту ХХІ століття

5-6 листопада в Уманському національному університеті садівництва відбулась V Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи», учасниками якої були стали викладачі кафедри менеджменту організацій. На пленарному засіданні конференції з науковими доповідями виступили доценти кафедри Олександр Світовий та Наталія Петренко. Олександр Світовий в доповіді на тему «Удосконалення управління виробництвом зерна та його вплив на збільшення доданої вартості» зауважив, що в умовах жорсткої конкуренції на ринку зерна, як на зовнішньому, так і на внутрішньому, виграє той виробник, який може вивести на ці ринки продукт кращої якості з мінімальними витратами на його виробництво. Для цього необхідно удосконалювати управління виробництвом зерна. Іншими словами, збільшення прибутковості зернової галузі залежить від запровадження інтенсивних енергозберігаючих технологій, покращення матеріального стимулювання працівників, раціонального використання матеріально-технічних ресурсів та інших чинників. Наталія Петренко виступила з доповіддю «Мотивація зайнятості жінок на ринку праці», в якій візначила, що розвиток аграрного сектору економіки в ринкових умовах є досить складним та багатогранним процесом, який потребує комплексного вирішення соціальних та економічних проблем, оскільки проведення в сільськогосподарському виробництві економічних перетворень вплинуло, в першу чергу, на таку найбільш уразливу частину сільського населення, як жінки. Вона запевнила, що ринкова модель використання праці і конституційні права дозволяють вільно розвиватися жіночій творчій ініціативі, самостійності і незалежності у виборі форм і сфер зайнятості, але в складних умовах ринкових відносин жінки виявляються менш конкурентоспроможними і є малозахищеними на ринку праці. Саме тому питання формування ефективної системи мотивації тісно пов’язане з проблемами відтворення жіночих трудових ресурсів, вихованням дітей, зайнятістю і використанням праці жінок, а тому до цих пір не втрачає своєї актуальності. На секційному засіданні особливості застосування системно-процесного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства висвітлила у своїй доповіді Наталія Вернюк, декан факультету менеджменту. Вона зосередила увагу присутніх на питаннях важливості формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств як дієвого інструменту реалізації їх конкурентних переваг. Завідувач кафедри менеджменту організацій, доцент Сергій Приліпко в своїй доповіді зупинився на важливості консалтингових послуг у забезпеченні ефективної діяльності логістичних компаній, адже у сучасних умовах логістичний консалтинг допомагає менеджерам оптимізувати систему вантажних перевезень та обсяги зберігання товарів у складських приміщеннях. Доцент кафедри менеджменту організацій Олег Роєнко у своєму виступі докладно висвітлив проблемні питання розвитку сільського господарства України, прогнозування попиту на продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках та вплив управлінських рішень на забезпечення задоволення продовольчих потреб територіальних громад. У своїй науковій доповіді доцент кафедри менеджменту організацій Валентина Кепко окреслила основні аспекти управління витратами сільськогосподарських підприємств і зауважила, що управління витратами виробництва визначається як динамічний процес взаємозалежних управлінських дій з прогнозування, планування, організації, нормування, мотивації, обліку, калькулювання витрат, контролю та аналізу, координації, а також регулювання відповідних чинників виробництва, метою яких є досягнення запланованого економічного результату діяльності підприємства. Про проблеми удосконалення економічного механізму господарювання в реформованих підприємствах АПК та шляхи їх вирішення на інноваційній основі докладно розповів професор кафедри менеджменту організацій УНУС Анатолій Бурик. Практичним досвідом управління розвитком конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств поділилася кандидат економічних наук, доцент Оксана Загороднюк. Зібрання проходило в дружній, творчій обстановці. Науковці дискутували, обговорювали шляхи вирішення нагальних проблем сьогодення, адже у сучасному високотехнологічному світі, коли кожна людина може легко отримати необхідну їй інформацію, а значить – оволодіти потрібними знаннями, подібні заходи стимулюють викладачів поділитись своїми науковими напрацюваннями, обмінятись досвідом і результатами наукових досліджень з колегами.

Олена Саковська, доцент кафедри менеджменту організацій Фото Олега Черноусько