Меню
Остання редакція: 18 грудня 2019

Вітаємо магістрів із захистом дипломних робіт!

На кафедрі публічного управління та адміністрування відбувся захист дипломних робіт студентів 2-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. Студенти представили результати своїх наукових досліджень на актуальні теми пов’язані із державною підтримкою розвитку різних сфер економіки нашої країни, механізмом забезпечення сталого розвитку регіонів та міст України, реалізацією молодіжної політики на державному та місцевому рівнях та ін. Відповідаючи на питання членів екзаменаційної комісії, магістранти продемонстрували ґрунтовні знання, здатність творчо мислити та давати повні відповіді на поставлені питання. Екзаменаційна комісія гідно оцінила представлені роботи та доповіді студентів.

Бажаємо, щоб знання, отримані в Уманському національному університеті садівництва на кафедрі публічного управління та адміністрування, допомогли вам плідно працювати на благо нашої рідної неньки України!

Колектив кафедри публічного управління та адміністрування.