Меню

Історія розвитку кафедри

Кафедра публічного управління та адміністрування здійснює свою діяльність у складі факультету менеджменту.

У  2016 році в зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» створено кафедру публічного управління та адміністрування, яку очолив кандидат економічних наук, доцент, докторант Національної академії державного управління Сергій Михайлович Приліпко. З серпня 2018 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, доцент Наталія Олександрівна Петренко.

На кафедрі  працюють дев’ять науково-педагогічних працівників з них: доктор економічних наук, доцент Вуйченко М.А.,  кандидати економічних наук, доценти: Митяй О.В., Світовий О.М., Кіфоренко О.В., Мовчанюк А.В., кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Дяченко М.І., Василенко О.П., Коваленко Г.О. та викладач Чукіна І.В.

На сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Випусники кафедри володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Кожен викладач проводить науково-дослідну роботу згідно із науковою тематикою, яка є частиною кафедральної теми: «Розробка прикладних засад удосконалення механізму державного управління регіональним розвитком».

З моменту створення кафедри викладачами було опубліковано 57 статей у фахових наукових виданнях, 17 статей у зарубіжних виданнях. Викладачі кафедри мають 15 публікацій у виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Sience. За цей період видано чотири монографії та 3 навчальних посібники, з яких 2 посібники рекомендовано МОН України. Викладачі кафедри брали участь у 69 міжнародних (у т. ч. 14 – за кордоном) та  97 Всеукраїнських науково-практичних конференціях. На кафедрі постійно удосконалюється методична робота, за результатами якої видано 52 методичні розробки.

Під керівництвом викладачів студентами кафедри опубліковано 63 наукові праці. Магістранти кафедри проводять наукові дослідження на актуальні теми за матеріалами роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема удосконалення процесів формування об’єднаних територіальних громад та децентралізації влади.

На базі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку». При лабораторії створена ініціативна група фахівців-консультантів, які координують проведення запланованих заходів.  

На кафедрі публічного управління та адміністрування  функціонує науковий студентський гурток, на засіданнях якого студенти-дипломники презентують результати своїх наукових досліджень та мають можливість поспілкуватися з успішними менеджерами й громадськими діячами провідних установ та організацій. Зустрічі проводяться у формі семінарів, демонстраційних показів, круглих столів та дискусійних клубів. 

Ознакою високої ефективності навчальної, наукової, організаційної і виховної роботи на кафедрі є активність студентів у науковій роботі. Гордістю колективу кафедри є учасники і призери університетських та Всеукраїнських олімпіад і конкурсів.

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини