Меню
Остання редакція: 21 жовтня 2020

Методична робота

Основні методичні видання викладачів кафедри

 1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління проектами» для студентів економічних спеціальностей освітнього ступеня «магістр». денної та заочної форм навчання / Уманський НУС. Н.О. Петренко – Умань, 2016. – 48 с.
 2. Методичні рекомендації з дисципліни «Управління проектами» для організації самостійної роботи магістрів /  Уманський НУС. Н.О.Петренко. – Умань, 2017. – 18 с.
 3. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Державне управління» (для студентів зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр») / Н.О. Петренко. ­– Умань. – 2018. – 67 с.
 4. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навч. – метод. посібник. – Київ : Візаві, 2014. – 168 с.(з грифом МОН України)
 5. Вуйченко М.А. Зайнятість і мотивація праці в аграрній сфері / М.А.Вуйченко, П. К. Збарській  // Методичний посібник. – К. : НАУ, 2014. – 232 с.
 6. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навчально-методичний посібник. - Умань : УДАУ, 2014. – 84 с.
 7. Вуйченко М.А.  Управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навчальний посібник. - Умань : УНУС, 2014. – 124 с.
 8. Вуйченко М.А. Працевлаштування молоді в аграрній сфері/ М.А.Вуйченко  // Методичний посібник. – Умань : Видавець Сочинський, 2015. – 36 с.
 9. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 19 с.
 10. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 11 с.
 11. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 22 с.
 12. Основи публічного управління та адміністрування: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. -– Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 26 с.
 13. Основи публічного управління та адміністрування: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. -– Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 24 с.
 14. Основи публічного управління та адміністрування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 26 с.
 15. Публічне управління: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 70 с.
 16. Публічне управління: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 30 с.
 17. Публічне управління: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 12 с.
 18. Публічне управління зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 24 с.
 19. Публічне управління зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 21 с.
 20.  Публічне управління зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 25 с.
 21. Світовий О.М. Організація праці та соціально-трудові відносини / Методичні вказівки для практичних занять  студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». – УНУС. – 2016. – 54 с.
 22. Світовий О.М. Державне регулювання економіки / Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», Умань, УНУС, 2016. – 15 с.
 23. Світовий О.М. Перспективи розвитку господарства / Методичні вказівки щодо розробки курсового проекту з дисципліни „Планування діяльності підприємства” для студентів напряму 6.030601 „Менеджмент”, Уманський НУС. – 2016. – 88 с.
 24. Світовий О.М. Методичні вказівки до виконання семінарських та практичних занять з дисципліни „Соціально-економічний розвиток сільських територій” для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – УНУС, 2017. – 18 с. 
 25. Світовий О.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій / Методичні вказівки для організації самостійної роботи (для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»). – УНУС, 2017. – 16 с.
 26. Кіфоренко О.В., Петренко Н.О., Дяченко М.І. Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Регіональне управління» студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Умань.: ФОП «Масловатий», 2019. — 22 с.
 27. Кіфоренко О.В. Методичні вказівки щодо семінарських занять з дисципліни «Документообіг в державній службі»  для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Умань.: ФОП «Масловатий», 2019. — 26 с.
 28. Кіфоренко О.В. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Документообіг в державній службі» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Умань.: ФОП «Масловатий», 2019. — 28 с.
 29. Кіфоренко О.В. Методичні вказівки щодо семінарських занять з дисципліни «Регіональне управління» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Умань.: ФОП «Масловатий», 2019. — 24 с.
 30. Кіфоренко О.В. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Регіональне управління» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Умань.: ФОП «Масловатий», 2019. — 28 с.
 31. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2017. – 24 с.
 32. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк. – Умань. – 2017. – 20 с.
 33. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Державна служба» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2018. – 28 с.
 34. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Державна служба» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 218 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк. – Умань. – 2018. – 27 с.
 35. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2018. – 24 с.
 36. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2018. – 48 с.

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини