Меню
Остання редакція: 24 вересня 2018

Методична робота

Основні методичні видання викладачів кафедри

 

 1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління проектами» для студентів економічних спеціальностей освітнього ступеня «магістр». денної та заочної форм навчання / Уманський НУС. Н.О. Петренко – Умань, 2016. – 48 с.
 2. Методичні рекомендації з дисципліни «Управління проектами» для організації самостійної роботи магістрів /  Уманський НУС. Н.О.Петренко. – Умань, 2017. – 18 с.
 3. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Державне управління» (для студентів зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр») / Н.О. Петренко. ­– Умань. – 2018. – 67 с.
 4. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навч. – метод. посібник. – Київ : Візаві, 2014. – 168 с.(з грифом МОН України)
 5. Вуйченко М.А. Зайнятість і мотивація праці в аграрній сфері / М.А.Вуйченко, П. К. Збарській  // Методичний посібник. – К. : НАУ, 2014. – 232 с.
 6. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навчально-методичний посібник. - Умань : УДАУ, 2014. – 84 с.
 7. Вуйченко М.А.  Управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навчальний посібник. - Умань : УНУС, 2014. – 124 с.
 8. Вуйченко М.А. Працевлаштування молоді в аграрній сфері/ М.А.Вуйченко  // Методичний посібник. – Умань : Видавець Сочинський, 2015. – 36 с.
 9. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 19 с.
 10. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 11 с.
 11. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 22 с.
 12. Основи публічного управління та адміністрування: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. -– Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 26 с.
 13. Основи публічного управління та адміністрування: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. -– Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 24 с.
 14. Основи публічного управління та адміністрування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 26 с.
 15. Публічне управління: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 70 с.
 16. Публічне управління: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 30 с.
 17. Публічне управління: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 12 с.
 18. Публічне управління зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до семінарських і практичних занять / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 24 с.
 19. Публічне управління зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 21 с.
 20.  Публічне управління зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Уманський національний університет садівництва; [уклад. О.В. Митяй]. – Умань: ПП Жовтий. – 2018.– 25 с.
 21. Світовий О.М. Організація праці та соціально-трудові відносини / Методичні вказівки для практичних занять  студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». – УНУС. – 2016. – 54 с.
 22. Світовий О.М. Державне регулювання економіки / Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», Умань, УНУС, 2016. – 15 с.
 23. Світовий О.М. Перспективи розвитку господарства / Методичні вказівки щодо розробки курсового проекту з дисципліни „Планування діяльності підприємства” для студентів напряму 6.030601 „Менеджмент”, Уманський НУС. – 2016. – 88 с.
 24. Світовий О.М. Методичні вказівки до виконання семінарських та практичних занять з дисципліни „Соціально-економічний розвиток сільських територій” для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – УНУС, 2017. – 18 с. 
 25. Світовий О.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій / Методичні вказівки для організації самостійної роботи (для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»). – УНУС, 2017. – 16 с. 
 26. Словник основних термінів з курсу «Фінансовий менеджмент» О.О. Непочатенко, О.В. Кіфоренко // – Умань.: ФОП «Масловатий», 2015. – 42 с.
 27. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / О.О. Непочатенко, О.В. Кіфоренко // – Умань.: ФОП «Масловатий», 2015. – 56 с.
 28. Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / О.О. Непочатенко, О.В. Кіфоренко // – Умань.: ФОП «Масловатий», 2015. – 68 с.
 29. Коваленко Г.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Місцеве самоврядування» і завдання для контрольної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – Умань, 2017. – 46 с.
 30.  Коваленко Г.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Місцеве самоврядування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – Умань, 2017. – 36 с.
 31. Коваленко Г.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Місцеве самоврядування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – Умань, 2017. – 36 с.
 32. Коваленко Г.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Документообіг в державній службі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – Умань, 2018. – 48 с.
 33. Коваленко Г.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Документообіг в державній службі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – Умань, 2018. – 46 с.
 34. Аграрний менеджмент. Методичні настанови до виконання практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання / Уманський національний університет садівництва. Укладач: Василенко О.П.. - Умань, 2014. – 48 с.
 35. Методичні вказівки до виконання практичного заняття та самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво в аграрних формуваннях» за темою: «Розробка системи управління конкурентоспроможністю продукції в сільськогосподарських підприємствах», Укладач: Василенко О.П. - Умань. УНУС, 2016. 20 с.
 36. Комунікації в публічному управлінні. Методичні настанови до виконання практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування, / Уманський національний університет садівництва. Укладач: Василенко О.П.. - Умань, 2017. – 42 с.
 37. Аграрний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: „Розробка документів організаційного регламентування діяльності працівників апарату управління аграрних формувань” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Василенко О.П.,. Умань, 2018. – 80 с 
 38. Аграрний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Документи нормативно – правового регламентування аграрних формувань» для студентів за напрямом підготовки «Менеджмент» Укладач: Василенко О.П..- Умань, 2018. – 68 с.
 39. Дяченко М.І., Бурик А.Ф. Методичні вказівки для виконання семінарських і практичних занять з дисципліни «Організація обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів» для  студентів економічних спеціальностей. – Умань, УНУС, 2013. – 30 с.
 40. Дяченко М.І.,  Бурик А.Ф. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Організація і бізнес-планування виробництва» для  студентів  факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання. – Умань, УНУС, 2015. – 30 с.
 41. Дяченко М.І., Приліпко С.М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для  студентів   денної і заочної форми навчання зі спеціальностей  7.03060101, 803060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». – Умань, УНУС, 2015. – 74 с.
 42. Дяченко М.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення і написання контрольної роботи з курсу  «Економіка і організація агарного сервісу» для студентів агрономічних спеціальностей заочної форми навчання. – Умань. – 2016. – 34 с.
 43. Дяченко М.І.,  Бурик А.Ф., Світовий О.М., Кравець І.С. Методичний посібник для проведення  практичних занять з курсу «Організація сільськогосподарського виробництва» для підготовки фахівців напрямів 6.030601 «менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка і підприємства». – Умань. – 2016. – 103 с.
 44. Дяченко М.І. Територіальна організація влади в Україні. Методичні вказівки та завдання. – Умань. – 2017. – 11с.
 45. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2017. – 24 с.
 46. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк. – Умань. – 2017. – 20 с.
 47. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Державна служба» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2018. – 28 с.
 48. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Державна служба» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 218 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк. – Умань. – 2018. – 27 с.
 49. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2018. – 24 с.
 50. Мовчанюк А.В. Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» / А.В. Мовчанюк – Умань. – 2018. – 48 с.

Останні новини

Круглий стіл на тему: «Спільні та відмінні риси української та американської систем вищої освіти» на кафедрі публічного управління та адмініструванняЧитати повністю

Круглий стіл на тему: «Спільні та відмінні риси української та американської систем вищої освіти» на кафедрі публічного управління та адміністрування

Читати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі публічного управління та адміністрування на честь 175-річчя Уманського НУСЧитати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі публічного управління та адміністрування на честь 175-річчя Уманського НУС

Читати повністю

Всі новини